2.1. Çizgi Grafik

Çizgi Grafik

Çizgi grafik, teknik analizde kullanılan en temel ve basit grafik türüdür. Bu grafik türü bir menkul kıymetin genellikle yalnızca kapanış fiyatına ilişkin noktaların birleşiminden oluştuğundan dolayı, söz konusu menkul kıymetin farklı zaman aralıklarına ilişkin yalnızca kapanış fiyatlarını göstermektedir. Bir çizgi grafikte, zaman-aralığı verisi x-ekseninde, yani yatay eksende yer alırken; fiyat düzeyi verisi ise, y-ekseninde, yani dikey eksende yer almaktadır. Çizgi grafiğin bu düzenli sadeliği, fiyat hareketlerinin net ve kolay tanınabilir bir görüntüsünü sağlamasından ötürü, onun en büyük gücünü oluşturmaktadır. 

Çizgi grafiğin bu denli sade ve yalın olması, bir menkul kıymetin önemli destek ve direnç seviyelerinin, trend çizgilerinin ve grafik formasyonlarının tespit edilmesi için onu ideal bir araç haline getirmektedir. Ancak, çizgi grafiğin yüksekleri ve düşükleri belirtmemesinden ötürü, zaman aralıklarına ilişkin fiyat değişim sınırlarını, diğer bir ifade ile fiyat aralıklarını göstermemektedir. Buna rağmen, çizgi grafikler, sadece kapanış fiyat seviyeleriyle ilgilenen Charles Dow tarafından en çok tercih edilen grafik türü olmuştur. Çünkü Charles Dow’a göre, kapanış fiyatı seviyesi, bir alım-satım işlem periyodunun realize olmamış karı veya zararı olmasından ötürü, söz konusu zaman aralığı için en önemli veriyi oluşturmaktadır. 

Çizgi grafik, tıpkı Charles Dow gibi kapanış fiyatının en önemli veri olduğunu düşünüp, fiyat tepe ve diplerinin oluşturduğu gürültünün, küçük fiyat hareketlerinin veya bir trading periyodunu karakterize eden spekülasyonun önemli olmadığını düşünen birçok trader için hala en çok tercih edilen grafik türüdür.

EUR/USD Çizgi Grafiği, 15 dakikalık zaman aralığı