4.1.5. Trendsiz Fiyat Osilatörü (DPO)

Nedir?

Trendsiz Fiyat Osilatörü (İngilizce: Detrended Price Oscillator) (Kısaca: DPO), gecikmeli ve salınımlı bir döngü indikatörüdür. Bu döngü indikatörü, trendi, fiyat hareketlerinden ayırmak (çıkarmak) suretiyle, menkul kıymetlerdeki döngüleri tanımlamak için geliştirilmiştir. Buna göre; bir menkul kıymete ilişkin fiyat hareketindeki döngüleri tanımlamak için, geçmiş bir fiyatı, Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile karşılaştırır. Bu karşılaştırma sonunda, fiyat, basit hareketli ortalamanın üzerine veya altına hareket ettikçe, sıfır çizgisinin üzerine veya altına salınan bir osilatör ortaya çıkar. Bu osilatör, döngü uzunluğunu belirlemeyi kolaylaştırdığı gibi, aşırı-alım ve aşırı-satım koşullarının tespit edilmesini de kolaylaştırır.

Nasıl Hesaplanır?

Özünde, Trendsiz Fiyat Osilatörü (DPO), menkul kıymetin fiyatı ile o fiyatın basit hareketli ortalaması (SMA) arasındaki farkı hesaplar. Bu hesaplama işlemi, üç adımda gerçekleşir;

1. Adım: Basit Hareketli Ortalama (SMA) aşağıdaki formül ile hesap edilir.

SMA = (n Dönemi için Fiyat Toplamı) / n

n: DPO’nun dönem sayısıdır.

2. Adım: Basit Hareketli Ortalama (SMA), aşağıdaki formül ile n periyodunun yarısının 1 fazlasına kaydırılır.

[(n / 2) + 1]

3. Adım: Fiyat, Basit Hareketli Ortalama (SMA)’dan aşağıdaki formül ile çıkarılır.

SMA: DPO = Price – [(n / 2) + 1]

Daha iyi bir performans için, DPO’nun dönemi olan n, bir tam döngünün uzunluğuyla eşleşene kadar ayarlanmalıdır.

Nasıl Kullanılır?

Diğer osilatörlerin aksine, Trendsiz Fiyat Osilaötürü (DP0), ileri yansıtabilen bir gecikmeli indikatördür. Bir başka deyişle, Trendsiz Fiyat Osilatörü (DPO)’nün çizdiği gerçek döngü, cari fiyatla değil, [(n / 2) + 1] kadar önceki dönemin fiyatı ile ilişkilidir. Döngü uzunlu bir kere belirlendikten sonra, fiyat hareketinin dönmesi beklenen olası noktaları belirtmek için ileriye doğru tahmin edilebilir. Bu nedenle, Trendsiz Fiyat Osilatörü (DPO) tarafından takip edilen yüksek ve düşük seviyelerin ritmik tekrarı ile tanımlanabilen döngü uzunluğu önemlidir. Trendsiz Fiyat Osilatörü (DPO)’nün en iyi kullanım alanı, olası bir trend dönüşü için erken uyarı sistemi olarak kullanılmasıdır. Ancak böyle bir uyarıyı teyit etmek için, diğer indikatörlerle birlikte kullanılmalıdır.