2.2. Çubuk Grafik

Çubuk Grafik (Bar Grafik)

Çubuk grafik, teknik analizde en sık kullanılan grafik türlerinden biri olmasına karşın, mum grafiğin teknik analizde kullanılmaya başlamasından sonra popülerliğini kısmen yitirmiştir. Bir çubuk grafikte, zaman dilimi verisi x-ekseninde, yani yatay eksende yer alırken; fiyat düzeyi verisi ise, y-ekseninde, yani dikey eksende yer almaktadır. Bu grafik türü, her bir zaman aralığı için farklı fiyat verileri içeren bir dizi dikey çubuğun birleşiminden oluşmasından ötürü, çizgi grafiklere göre çok daha fazla bilgi sunmaktadır. Bir çubuk grafik; açılış fiyatı, en yüksek fiyat, en düşük fiyat ve kapanış fiyatı verilerinin tamamını içeriyorsa, o çubuk grafiğe, “OHLC Çubuk Grafik” denir. Eğer bu verilerden açılış fiyatı yer almıyorsa, o çubuk grafiğe, “HLC Çubuk Grafik” denir.

Çubuk Yapısı

Bir çubuk grafiğinde yer alan her bir çubuğun boyu, ait olduğu zaman-aralığına ilişkin en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini belirtmek suretiyle, fiyat-aralığını gösterir. Buna göre; bir zaman-aralığında fiyat-aralığı arttıkça, çubuğun boyu bu artışla doğru orantılı olarak uzamaktadır. Her bir OHLC çubuk grafiğinin solunda, ait olduğu zaman-aralığına ilişkin menkul kıymetin açılış fiyat seviyesini; sağında ise, söz konusu zaman-aralığına ilişkin kapanış fiyat seviyesini gösteren küçük birer yatay çizgi vardır. HLC çubuk grafiği açılış fiyatı seviyesini göstermediğinden ötürü, bu iki yatay çizgiden sol taraftakine sahip değildir. OHLC çubuk grafiğin, HLC çubuk grafiğine göre sunmuş olduğu bu ekstra bilgi, onu HLC çubuk grafiğinden daha kullanışlı ve popüler bir hale getirmektedir. 

Bütün bu verilere ek olarak, bazı trading platformları, çubukları renklendirmek suretiyle, bir önceki çubuğun kapanışına göre yeni çubuğun artışta mı, yoksa azalışta mı olduğunu göstermek suretiyle, traderlara görsel olarak ekstra bilgi de sunmaktadır. Bu renklendirme işlemi ile birlikte, OHLC Çubuk Grafikler, mum grafiklere benzer bir hal alsa dahi; yeni oluşan bir OHLC çubuğunun rengi, kendi açılış ve kapanış fiyat seviyelerinden ziyade, bir önceki OHLC çubuğunun kapanış fiyatıyla ilgili olduğundan dolayı, bir trading periyodunun yükseliş trendinde mi, yoksa düşüş trendinde mi olduğunu net bir şekilde belirtmemektedir. 

Çubuk grafiklerin çoğu, ekranın alt tarafında, belirli bir zaman dilimi içinde trade edilen (alınıp-satılan) toplam hacmi gösteren bir bölümü içerir. Grafiğin bu kısmı, hacim seviyelerini göstermek için dikey eksende ayrı bir ölçeğe sahiptir. Aynı zamanda tipik dikey çubuklardan oluşur. 

Aynı menkul kıymetin aynı dönemi kapsayan ve 15 dakikalık zaman aralığına sahip olan aşağıdaki iki grafik, çizgi grafik ve çubuk grafiğin sunmuş oldukları bilgi miktarları açısından farklarını göstermektedir.

Çizgi Grafik, EUR/USD, 15 dakika
Çubuk Grafik, EUR/USD, 15 dakika