3.6.7. Hamile ve Kros Hamile

Hamile Ayı ve Hamile Boğa

Hamile mum formasyonu, bu mum formasyonunu oluşturan mumların aynı renkte olabilmeleri dışında Yutan mum formasyonunun tam tersi olup; adını Japonca’da, “anne” anlamına gelen “Harami” kelimesinden almıştır. Hamile mum formasyonu, ilk mumun büyük bir mum olduğu ve ikinci mumun göreceli olarak daha küçük bir mum olduğu iki mumdan oluşur. Buna göre; Hamile mum formasyonunun ilk mumuhamile bir anne olarak tasvir edilmekte olup, gövdesi, ikinci mumu sarabilecek ölçüde bir büyüklüğe sahiptir. Öte yandan; ikinci mum ise, doğan bebek olarak tasvir edilmekte olup, bir Delici mum formasyonu veya Doji olarak meydana gelebilir. Eğer ikinci mum bir Doji ise, oluşan mum formasyonuna “Kros Hamile” denir. 

İkinci mumun rengi önemli değildir. Çoğu zaman ikinci mumun renginin, ilk mumun renginin karşıtı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, Hamile mum formasyonunun meydana geldiği trend içindeki yeri ve trendin yönü önemlidir. Hamile mum formasyonunun bir geri dönüş formasyonu olmasından ötürü, mevcut trendin bir parçası olarak, mevcut trendin içinde meydana gelmesi gerekir. Buna ek olarak, destek ve direnç seviyelerinin veya trend çizgilerinin üzerinde veya çok yakınında meydana gelen bir Hamile mum formasyonu oldukça önemlidir.

Hamile mum formasyonu, bir yükseliş trendinde meydana geldiğinde bir düşüş formasyonu olarak, “Hamile Ayı” adını alır ve bir düşüş sinayli verir. Tersi şekilde, bir düşüş trendinde meydana geldiğinde ise, bir yükseliş formasyonu olarak, “Hamile Boğa” adını alır ve bir yükseliş sinyali verir. Buna göre; ikinci mumu sarabilecek büyüklükte bir gövdeye sahip olan ilk mum ve küçük gövdeli ikinci mum, trenddeki ani bir dalgalanmanın ardından oluşan kararsızlığın ve belirsizliğin bir sinyalidir. Bu kararsızlık ve belirsizlik durumu trendin ivme (momentumkaybetmesine neden olur. Bir yükseliş trendi için bunun anlamı; alıcıların, fiyatı, ilk mumun yükseğinde veya yükseğine yakın bir fiyat seviyesinde kapatmakta başarısız olduklarıdır. Bir düşüş trendinde ise; satıcıların, fiyatı, bir önceki mumun düşüğünde veya düşüğüne yakın bir yerde kapatmakta başarısız oldukları anlamına gelir. Her iki durumda da, ortaya çıkan bu güçsüz durum, trendin tersine dönebileceğini belirtmektedir. 

Kros Harami 

Hamile mum formasyonu, ikinci mumun, gövdesi olmayan bir mum olan Doji olması ile “Kros Hamile” adını alır ve çok daha güvenilir bir mum formasyonu haline gelir. Mum türlerinde de bahsedildiği üzere, Doji, bir mumun açılış ve kapanış fiyatlarının aynı olması durumunda oluşur. Doji, tek mumluk bir geri dönüş formasyonu olduğu için, Hamile mum formasyonunun bir parçası olarak meydana geldiğinde, söz konusu Hamile formasyonu daha güvenilir bir sinyal üretir. Ayrıca, Doji’nin gölgeleri ne kadar uzunsa, ürettiği sinyal o kadar önemlidir.