4.1.11. Göreceli Volatilite Endeksi (RVI)

Nedir?

Göreceli Oynaklık Endeksi (İngilizce: Relative Volatility Index) (Kısaca: RVI), meşhur bir teknik analist olan Donald Dorsey tarafından geliştirilmiş bir volatilite indikatörüdür. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile benzerlik gösteren bu volatilite indikatörünün nihai amacı, oynaklığın yönünü belirtmektir. Göreceli Volatilite Endeksi (RVI)’nin, Göreceli Güç Endeksi (RSI)’dan en büyük farkı, mutlak fiyat değişikliklerinden ziyade, bir dönem boyunca gerçekleşen fiyat değişikliklerinin standart sapmasını ölçmesidir. Diğer osilatörlere benzer şekilde 0 ile 100 değerleri arasında salınan bir osilatör olarak çizilen Göreceli Volatilite Endeksi (RVI) genellikle, Hareketli Ortalama (MA) geçiş sinyalleri ile birlikte diğer indikatörlerin ürettiği sinyallerin onayını almak için kullanılır.

Nasıl Hesaplanır?

Göreceli Volatilite Endeksi (RVI)’nin hesaplanma yöntemi Göreceli Güç Endeksi (RSI)’ın hesaplanma yöntemi ile oldukça benzerlik gösterir. Ancak Göreceli Güç Endeksi (RSI)’nden farklı olarak, hesaplama sırasında fiyattaki mutlak değişiklik yerine, yüksek fiyat ve düşük fiyatların standart sapması kullanılır.

Nasıl Kullanılır?

Göreceli Volatilite Endeksi (RVI), yapısı itibariyle bağımsız bir indikatör olarak değil, diğer indikatörler için bir onay olarak tasarlanmıştır. Buna göre; Göreceli Volatilite Endeksi (RVI), 50 değerinin üzerinde olduğunda, volatilitenin yukarı yönlü olduğunu gösterirken; 50 değerinin altında olduğunda ise, volatilitenin yönünün aşağı doğru olduğu gösterir. Böylece 50 değerinin üzerindeki Göreceli Volatilite Endeksi (RVI), diğer indikatörler tarafından üretilmiş ALsinyalini teyit ederken; 50 değerinin altındaki Göreceli Volatilite Endeksi (RVI) ise, diğer indikatörlerden tarafından üretilmiş SAT sinyalini teyit eder.

Göreceli Volatilite Endeksi (RVI) ayrıca başlı başına bir alım-satım işlemine giriş sinyali olarak da kullanılabilir. Buna göre; Göreceli Volatilite Endeksi (RVI), 60 değerinin üzerine çıktığında, olası bir uzun pozisyon için AL sinyali olarak kullanılırken; 40 değerinin altına indiğinde ise, olası bir kısa pozisyon için SAT sinyali olarak kullanılmaktadır. Tıpkı alım-satım işlemine giriş sinyali üretmek için kullanıldığı gibi, hali hazırdaki açık pozisyonlardan çıkış sinyali üretmek içinde kullanılır. Buna göre; Göreceli Volatilite Endeksi (RVI), 40 değerinin altına indiğinde, daha önce açılmış olan uzun pozisyonu kapatmak için bir sinyal üretilmiş; 60 değerinin üzerine çıktığında ise, daha önce açılmış olan kısa pozisyonu kapatmak için bir sinyal üretilmiş demektir.

Donald Dorsey, Göreceli Volatilite Endeksi (RVI) için ayrıca şunları söylüyor, “RVI indikatörünü kendi başına bir gösterge olarak RSI’dan daha iyi veya daha kötü performans göstermesini beklemek için bir neden yok. RVI’ın en büyük avantajı, onun bir teyit indikatörü olmak suretiyle, RSI’ın eksiklerini kapatmaktır.