2.5. Kagi Grafik

Kagi Grafik

Kagi Grafik, 1870’li yıllarda, pirinç fiyat hareketlerini takip etmek için Japonya’da geliştirilmiştir. Bu grafik türü, zamandan bağımsız olması ve ilgili menkul kıymetin kapanış fiyatının, yalnızca daha önceden belirlenmiş bir miktar düzeyinde artış ve azalış gösterdiği durumlarda grafiğe yansıması sebeplerinden ötürü hem Nokta ve Şekil Grafik, hem de Renko Grafik ile benzerlik göstermektedir. 

Kagi Grafik’te, bir zaman-aralığına ilişkin fiyatın her kapanışında, daha önceden belirlenmiş miktarın kaç katı artış veya azalış yaptığı belirlenerek, her kat için eşit uzunlukta bir dikey çizgi parçası çizilir. Eğer fiyat, daha önceden belirlenmiş miktar kadar hareket etmezse, grafik üzerine herhangi bir şey çizilmez. Öte yandan; fiyat, daha önceden belirlenmiş miktar kadar düşerse, yan sütuna yatay bir kısa çizgi çizilir ve bir çizgi de yeni yön için çizilir. 

Burada; yükselen çizgiyi, azalan çizgiye birleştiren yatay çizgiye “omuz“; azalan çizgiyi de, yükselen çizgiye birleştiren yatay çizgiye “bel” denir. Ters yöndeki çizgi, omuz veya belin ötesine geçtiğinde, örneğin; bir önceki sütundaki çizginin uzunluğunu aştığında, kalınlık değişir ve trend yönünde bir dönüşü gösterir. Böylece; aşağı doğru hareket eden bir çizgi, önceki belin ötesine geçtiğinde, “yin çizgisi” olarak adlandırılan ince bir çizgi haline gelir ve yukarı doğru hareket eden bir çizgi bir önceki omzun ötesine geçtiğinde de, “yang çizgisi” olarak adlandırılan kalın bir çizgi haline gelir. Kalın bir yang çizgisi yükseliş eğilimi gösterirken, ince bir yin çizgisi düşüş eğilimi gösterir. Yin’den, yang’a ve yang’dan, yin’e olan bu değişim, alım-satım işlemi sinyalleri oluşturmak için kullanılır. 

Bir Kagi Grafik oluşturmak için belirlenen fiyat düşüş miktarı; mutlak noktalar, sabit bir yüzde veya Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kullanılarak belirtilebilir. Öte yandan; destek ve direnç çizgileri, trend çizgileri ve diğer grafik formasyon teknikeri gibi temel analize ilişkin teknikeri Kagi Grafik’te kullanmak mümkündür.