3.6.10. Kayan Yıldız

Kayan Yıldız

Kayan Yıldız (İngilizce: Shooting Star), bir yükseliş trendinin olası geri dönüşünü belirten bir mum formasyonudur. Yapı itibariyle Akşam Yıldızı mum formasyonuna benzemesine rağmen Kayan Yıldız mum formasyonundaki yıldız, oldukça uzun bir üst gölge ve alt gölgesiz veya çok küçük bir alt gölgeye sahip küçük bir gövdeden oluşur. Diğer bir deyişle; Kayan Yıldız mum formasyonundaki yıldız, Akşam Yıldızı mum formasyonundaki yıldızdan farklı olarak, bir Doji veya bir Topaç yerine, ters çevrilmiş bir çekiç şeklindedir. 

Tıpkı Akşam Yıldızı mum formasyonunda olduğu gibi, Kayan Yıldız mum formasyonu da, ortadaki mumun “yıldız” olarak kabul edildiği üç mumdan oluşur. Bu mumlardan ilki, nispeten büyük bir gövdeye sahip bir yükseliş mumudur (yeşil veya beyaz mum). İkinci mum, ilk mumun gövdesi ile arasında boşluk olan kısa bir gövdeye ve uzun bir üst gölgeye sahip yıldız mumdur. Söz konusu boşluk, ilk mumun gövdesi ile arasındaki boşluktur. Bununla birlikte, ikinci mum (yıldız), ilk mumun gölgesi hizasında oluşabilir.  

Her iki mumun gövdeleri arasındaki bu boşluk, ikinci mumun fiyat seviyesinde agresif bir yükselişe neden olur. Ancak bu agresif yükseliş (ralli), fiyatın, yükseldiği seviyede tutunmakta başarısız olmasıyla birlikte, mumun, açıldığı fiyata yakın bir fiyat seviyesinde kapanması ile son bulur. Bu durum, yükseliş trendinin zayıflamış olduğunu belirtir. Ancak formasyonun geçerli olabilmesi için trenddeki bu zayıflamanın, ilk mumun gövdesi düzeyinde kapanan bir düşüş mumu ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit mumu, üçüncü mumdur.

Akşam Yıldızı mum formasyonunda da olduğu gibi, üçüncü mumun gövdesi, yıldızdan ne kadar uzaklaşırsa, Kayan Yıldız mum formasyonunun güvenilirliği de o kadar artar. Buna ek olarak, üçüncü mumun gövdesi, ilk mumun gövdesine ne kadar nüfuz ederse, Kayan Yıldız mum formasyonunun güvenilirliği o kadar artar. Ayrıca, ilk mumun işlem hacminin, üçüncü mumun işlem hacminden düşük olması da, bu mum formasyonunun güvenilirliğini arttıran bir başka etkendir.