4. Teknik İndikatörler

İndikatörler, teknik analizin temel taşlarından biri olup, alış-satış işlemlerinde (trade) bir pozisyona giriş ve/veya pozisyondan çıkış sinyallerinin onaylanmasında son derece önemli bir rol oynarlar. Birçok çeşit indikatör olmasına rağmen, genel anlamda indikatörler iki kategori altında toplanırlar. Bunlar;

1. Öncü İndikatörler: Öncü İndikatörler, bir menkul kıymete ilişkin fiyat hareketini yönlendiren göstergelerdir. Diğer bir deyişle, mevcut bir trendin geri dönme olasılığını önceden belirten göstergelerdir. Öncü İndikatörler’in çoğu, sabit bir yeniden-inceleme dönemi boyunca fiyat momentumunu ölçerler. En popüler Öncü İndikatörler’den bazıları şunlardır; Emtia Kanal Endeksi (CCI), Göreceli Güç Endeksi (RSI), Stokastik Osilatör ve William’ın Yüzde Aralığı (%R).

2. Gecikmeli İndikatörler: Gecikmeli İndikatörler, bir menkul kıymete ilişkin fiyat hareketini takip eden göstergelerdir. Yalnızca fiyat hareketi döndükten sonra döndüklerinden dolayı, trendin onaylayıcısı durumundadırlar. Dolayısıyla, trend takibi için kullanılırlar. En popüler Gecikmeli İndikatörler’den bazıları şunlardır; Hareketli Ortalamalar (MA) ve Hareketli Ortalama Yakınsama-Iraksama (MACD). 

Öncü İndikatörler, her ne kadar menkul kıymete ilişkin fiyat hareketinin muhtemel yönünü daha ortaya çıkmadan belirtmesinden dolayı, Gecikmeli İndikatör’lerden daha üstün olduğu düşünülse dahi; ortaya koydukları öngörüler, bu indikatörlerin doğası gereği kesinlik veya tam geçerlilik içermez. Dolayısıyla, bir indikatörden alınan sinyal onayının tam doğru olduğunu düşünmemek gerekir. 

İndiktörler, öncü veya gecikmeli olup olmadıklarına bakılmaksızın piyasa hareketinin farklı yönlerini ölçerler. Ayrıca, nasıl hesaplandıklarına bağlı olarak, indikatörler sıfır çizgisinin üstünde ve altında salınabilirler. Bu tip indikatörlere, “Salınım Göstergeleri” ya da daha sık kullanımıyla “Osilatörler” denir. Diğer çeşit indikatörler ise şunlardır; trend indikatörleri, momentum indikatörleri, oynaklık (volatilite) indikatörleri, piyasa gücü indikatörleri ve döngü indikatörleri. Bu indikatörlerden bazıları trend piyasalarda kullanıma uygunken, bazıları da trend olmayan ya da değişken piyasalarda kullanıma daha uygun olduğu için, farklı türlerdeki indikatörler genellikle biri biriyle çelişebilirler

Bir indikatörü kullanmadan önce; onun neyi ölçtüğününasıl ölçtüğünü ve fiyat değişimlerine nasıl tepki verdiğini anlamak oldukça önemlidir. Buna göre; bir indikatörün çalışma prensibini tam olarak anladığınızda, teknik analiz becerinizi çok daha donanımlı hale getirmiş olursunuz ve dolayısıyla kararlarınız daha isabetli olmuş olur.