3.5.5. Omuz Baş Omuz Formasyonu

Omuz Baş Omuz Formasyonu

Omuz baş omuz formasyonu, (kısaca: “OMO formasyonu” denir) en güvenilir dönüş formasyonlarından biridir. Bu dönüş formasyonu, genellikle bir yükseliş trendinin sona erdiğini ve bir düşüş trendinin başlangıcını işaret eder. Bir omuz baş omuz formasyonu, bir yükseliş trendi içinde, yükselen yükseğin ardından gelen bir düşen yükseğin oluşması ile ortaya çıkar. Böyle bir durumda; ortadaki zirvenin, sağ ve sol taraftaki iki zirveden daha yüksek olduğu üç zirve oluşur. Bu zirvelerden, en yüksek olan ortadaki zirveye, “baş”; sağ ve sol taraftaki zirvelere de, “omuz” denir. Omuzların, biri biri ile aynı boyutta veya aynı yükseklikte olması şart değildir; ancak, baştan daha alçakta olmaları şarttır. Başı, omuzlardan ayıran, her iki yanında birer vadi vardır. Bu vadilerin dibinden geçen çizgiye de, “boyun çizgisi” denir. Boyun çizgisi, omuz baş omuz formasyonunun destek seviyesini oluşturur. Öte yandan, bir omuz baş omuz formasyonunun geçerli olması için, hali hazırda bir yükseliş trendinin olması gerekir. Aksi halde, ortaya çıkan omuz baş omuz formasyonu geçerli değildir. 

Giriş Sinyali

Omuz baş omuz formasyonun, bir düşüş trendinin başlangıcını belirten bir dönüş formasyonu olması sebebiyle, yalnızca kısa pozisyon açmak, yani açığa satmak için sinyal üretir. Buna göre; başın her iki yanındaki vadilerin dibinden geçen boyun çizgisi aşağı doğru kırıldığında, bir omuz baş formasyonu tamamlanmış olur ve açığa satış için bir trade sinyaliüretir. Söz konusu boyun çizgisinin yatay olması gerekmez, ancak boyun çizgisi yukarı doğru eğimliyse, oluşan formasyonun nispeten daha zayıf olduğu söylenebilir. Bununla birlikte; fiyat, sıklıkla geri çekilmek suretiyle, artık onun için yeni bir direnç seviyesi olmuş olan (kırmış olduğu) boyun çizgisini, yukarı doğru kırmayı test eder. Bu test veya testlerde, söz konusu yeni direnç seviyesini ihlal ettiği durumlar olabilir. Bu ihlaller; düşük hacimliyse, bir düşüş trendinin onayını verecektir. Ancak, söz konusu ihlaller, yüksek hacimliyse, dikkatli olunmalı ve hatta işlem kapatılmalıdır.

Ayrıca, formasyon daha tamamlanmadan, henüz sağ taraftaki ikinci omuz oluşuyorken, başın hemen üzerine bir zarar-kes seviyesi belirlemek suretiyle ikinci omuzun zirvesinden bir açığa satış emri verilebilir. Ancak bu işlem, formasyon henüz tamamlanmadığı için oldukça risklidir ve önerilmez.

Fiyat Projeksiyonu

Omuz baş omuz formasyonunda fiyat projeksiyonu, başın zirvesi ile boyun çizgisi arasındaki mesafenin, kırılan boyun çizgisinden çıkarılması ile hesap edilir.