3.6.11. Tasuki

Japon mumlarında; gölgeleri de dahil olmak üzere, iki ardışık mum arasında oluşan boşluğa “pencere” denir. Tasuki, bir pencere ile iki mumun kombinasyonu olan bir mum formasyonudur. Eğer söz konusu iki mumun gölgeleri biri birine dokunuyorsa, oluşan boşluk, bir pencere değildir. Diğer bir deyişle, bir boşluğun, pencere olması için gölgeleri arasında da boşluk olması gerekir. Bir pencere, “yükselen pencere” veya “düşen pencere” olabilir. Tasuki mum formasyonunun oluşması için pencereden sonra iki mum gerekir. Formasyonun geçerli olması için bu mumların pencereyi kapatmaması, yani boşluğu doldurmaması gerekir.

Tasuki

Bir yükselen pencereyi takip eden ilk mum, artan bir yükseliş mumu; ikinci mum ise, ilk mumun gövdesinin düzeyinde açılış yapan bir düşüş mumu olmalıdır. Ayrıca ikinci mum, ilk mumun gövdesinin altında kapanmalı ancak pencereyi kapatmamalıdır. Eğer ikinci mum pencereyi kapatırsa, söz konusu mum formasyonu geçersiz olur. İkinci mumdan sonra oluşan mumlar pencereyi kapatabilir, ancak ikinci mum kapatamaz. Yükselen pencereli Tasuki mum formasyonunda; yükselen pencere, destek seviyesi olarak kabul edilmeli ve devam eden iki oturumun pencereyi kapatmakta başarısız olması ve desteği ihlal edememesi, piyasanın bir yükseliş trendi niteliğine sahip olduğunun belirtisidir.  

Tersi durum, düşen pencereli bir Tasuki mum formasyonu için geçerlidir.Buna göre; düşen pencereyi takip ilk eden mum, bir düşüş mumu; ikinci mum ise, ilk mumun gövdesi düzeyinde açılış yapan bir yükseliş mumu olmalıdır. Ayrıca ikinci mum, ilk mumun gövdesinin üzerinde kapanmalı ancak pencereyi kapatmamalıdır. Eğer ikinci mum pencereyi kapatırsa, söz konusu mum formasyonu geçersiz olur. İkinci mumdan sonra oluşan mumlar pencereyi kapatabilir, ancak ikinci mum kapatamaz. Düşen pencereli Tasuki mum formasyonunda; düşen pencere, direnç seviyesi olarak kabul edilmeli ve devam eden iki oturumun pencereyi kapatmakta başarısız olması ve direnç seviyesini ihlal edememesi, piyasanın bir düşüş trendi niteliğine sahip olduğunun belirtisidir.