3.4.1. Simetrik Üçgen Formasyonu

Simetrik Üçgen Formasyonu

Simetrik üçgen formasyonu, bir yükseliş trendi veya bir düşüş trendi içinde ortaya çıkabilen ve bir dizi yükselen düşük ve düşen yüksekle karakterize edilen devam formasyonudur. Ardışık düşük seviyeleri bağlayan bir destek trend çizgisi ve ardışık yüksek seviyeleri bağlayan bir direnç trend çizgisi çizildiğinde, iki trend çizgisinin bir dereceye kadar simetri ile yakınsamasına neden olurlar. Simetrik üçgen formasyonu, piyasadaki arz ve talep güçlerinin neredeyse eşit olduğu bir kararsızlık dönemini gösterir. Bu koşullar altında fiyatı yukarı itme girişimleri satışla, fiyatı aşağı itme girişimleri ise satın alma ile karşılanır. Ayrıca, bu formasyonun oluşumu sırasında hacimler düşme eğilimi gösterir. Sonunda, hacimdeki bir artışın eşlik etmesiyle birlikte, fiyat, simetrik üçgeni kırmak suretiyle, önceki eğilim doğrultusunda hareket etmeye başlar. Elliott Dalga Teorisi’nin uygulayıcıları, simetrik üçgenleri, daha büyük trendi kesen bir düzeltmenin parçası olarak görürler. Böylece simetrik üçgen, Elliot Dalga Teorisi’ndeki Düzeltme Aşaması’nın karmaşık bir parçası olarak değerlendirilir.

Giriş Sinyali

Simetrik üçgen formasyonunda; fiyatın, üçgenin 50-75% arasında kısmından, mevcut trend yönünde dışa doğru kırılması ile trade işlemine giriş sinyali alınmış olur. Bir başka deyişle, simetrik üçgen formasyonu oluşmadan önceki trend, yukarı bir yükselen trend ise, fiyat, üçgeni yukarı doğru kırmalıdır. Öte yandan, simetrik üçgen formasyonu oluşmadan önceki trend, bir düşen trend ise, fiyat, üçgeni aşağı doğru kırmalıdır. Eğer simetrik üçgen içindeki kırılım, simetrik üçgen oluşmadan önceki trendin tersine doğru olursa, söz konusu sinyal, geçerli bir sinyal değildir. Bununla birlikte, simetrik üçgenin 50-75% arasında gerçekleşen bir kırılma, güvenilir bir kırılma olmakla birlikte, daha erken ya da daha geç bir kırılma ise başarısızlığa daha yatkın bir kırılmadır. Dolayısıyla; fiyat, simetrik üçgenin 50%’sinden önce veya 75%’inden sonra kırılırsa; söz konusu kırılım, geçerli bir trade sinyali olarak kabul edilmez.

Fiyat Projeksiyonu

Simetrik üçgen formasyonunda fiyat projeksiyonu, üçgenin en geniş kısmının alt-üst arasındaki mesafesini, eğilimin yönüne bağlı olarak, kırılma noktasına eklemek veya kırılma noktasından çıkarmak suretiyle hesap edilir. Alternatif olarak, trend çizgisine paralel olacak şekilde, kırılma yönünde eğilimi olan bir trend çizgisi çizilebilir. Bu trend çizgisinin uzatması, kırılma sonrası gerçekleşen hareketin fiyat hedefini gösterir.

ÖRNEK

Aşağıdaki grafik, günlük zaman aralığına sahip Avustralya 200 (ASX 200) Endeksi grafiğidir. Bu grafikte, simetrik üçgen oluşumu söz konusudur. Buna göre;

ASX 200 Mum Grafik, Simetrik Üçgen Formasyonu, Fiyat Projeksiyonu
  • 7 Ağustos 2013 tarihinde; fiyat seviyesini 5.000 düzeyine getiren bir düzeltmenin son bulması ile birlikte, endeks, bir yükseliş trendine başlar.
  • 2 Eylül 2013 tarihinde; yaklaşık 5.112 düzeyinde bir kırılma meydana gelene kadar, fiyat, biri birine yakınlaşan iki trend çizgisi içinde salınır.
  • 2 Eylül 2013 tarihinde; simetrik üçgeni oluşmadan önceki trendin yönünde bir kırılma gerçekleşir. Bu kırılmanın gerçekleşmesi ile birlikte, simetrik üçgenin en geniş kısmının en alt ve en üst arasındaki mesafe hesap edilir ve kırılma noktasına eklenerek yeni hareketin fiyat hedef tahmini (projeksiyonu) yapılır.
  • 26 Eylül 2013 tarihinde, fiyatın 196 puan yükselerek 5,308 düzeyine hareket etmesiyle birlikte hedefe ulaşılmış olur.