3.6.4. Yutan Ayı ve Yutan Boğa

Yutan formasyon (İngilizce: Engulfing pattern), formasyonu oluşturan mumların rengi dışında, Harami mum formasyonunun tersi olup, mevcut trendin tersine dönüşünü belirten bir mum formasyonudur. Tıpkı Harami mum formasyonu gibi, Yutan mum formasyonu da; ilki, göreceli olarak küçük bir gövdeye sahip; ikincisi ise, birinci mumu yutabilecek büyüklükte bir gövdeye sahip olan iki mumdan oluşur. Fiyat grafiğindeki yerine bağlı olarak, Yutan formasyon, yükseliş formasyonu veya düşüş formasyonu olabilir. Ayrıca, mumların rengi de önemlidir. Bir düşüş trendinde, yükseliş formasyonu olarak meydana gelen Yutan mum formasyonuna, “Yutan Boğa” denirken; bir yükseliş trendinde, düşüş formasyonu olarak meydana gelen Yutan mum formasyonuna da, “Yutan Ayı” denir. Her iki durumda da söz konusu Yutan mum formasyonun geçerli olması için mevcut bir trendin var olması ön şarttır. 

Yutan Boğa ve Yutan Ayı

Bir yükseliş trendinde, düşüş formasyonu olarak ortaya çıkan Yutan Ayı mum formasyonunun ilk mumu, kapanış fiyatının açılış fiyatından yüksek olduğu bir yükseliş mumu (yeşil veya beyaz mum) olmalıdır. Daha büyük olan ikinci mum ise, kapanış fiyatının açılış fiyatından düşük olduğu bir düşüş mumu (kırmızı veya siyah mum) olmalıdır. İlk mumun küçük gövdesi, yükseliş trendi ile ilgili kararsızlık ve belirsizliğin derecesini gösterir. Daha sonra, ikinci mumun büyük gövdesi ise arzın, talebi aştığını; diğer bir deyişle, satıcıların, alıcılara üstün geldiğini gösterir. Bunun anlamı, yükseliş trendinin son bulup, bir düşüş eğiliminin başlamasının çok olası olduğudur.

Bir düşüş trendinde ise, yükseliş formasyonu olarak ortaya çıkan Yutan Boğa mum formasyonun ilk mumu, kapanış fiyatının açılış fiyatından düşük olduğu görece küçük gövdeli bir düşüş mumu (kırmızı veya siyah mum) olmalıdır. Bu düşüş mumunun küçük gövdesi, düşüş trendindeki kararsızlığın ve belirsizliği derecesini gösterir. Daha büyük olan ikinci mum ise, kapanış fiyatının açılış fiyatından yüksek olduğu bir yükseliş mumu (yeşil ya da beyaz mum) olmalıdır. Bu yükseliş mumunun büyük gövdesi ise talebin, arzı aştığını, diğer bir deyişle; alıcıların, satıcılara üstün geldiğini gösterir. Bunun anlamı, düşüş trendinin son bulup, bir yükseliş eğiliminin başlamasının çok olası olduğudur.

Son olarak, diğer tüm formasyonlarda olduğu gibi, hacim konusu, Yutan formasyonun güvenilirliği için de oldukça önemlidir. Buna göre, her iki yükseliş trendi için de geçerli olacak şekilde, ikinci mumunilk mumdan daha yüksek bir hacime sahip olması, bu formasyonu daha güvenilir hale getirir. Bununla birlikte, destek ve direnç seviyelerinin veya trend çizgilerinin üzerinde veya yakınında meydana gelen Yutan mum formasyonunun geçerliliği çok daha fazladır.