3.4.4. Dikdörtgen Formasyonu

Dikdörtgen Formasyonu

Fiyat, destek ve direnç çizgileri arasında birkaç kez hareket ettiğinde, yani her seferinde her iki çizgiye de dokunduğunda, dikdörtgen formasyonu oluşur. Bu destek ve direnç çizgileri genellikle yatay olmasına rağmen, bir kanal oluşturmak suretiyle, yukarı veya aşağı eğilimli de olabilir. Burada önemli olan, çizgilerin yatay veya eğilimli olmasından ziyade, biri birlerine paralel olmasıdır. Fiyat; bir destek seviyesinden (1), bir direnç seviyesine (2), ardından aynı destek seviyesine (3) ve son olarak aynı direnç seviyesine hareket ettiğinde, bir dikdörtgenin dört noktasını belirlemek suretiyle, dikdörtgen formasyonunu oluşturmuş olur. Dört; iki nokta üst direnç çizgisine ve iki nokta alt destek çizgisine temas etmek suretiyle, bir dikdörtgen formasyonunun oluşması için gereken minimum nokta sayısıdır. Eğer fiyat üç noktadan sekmesine rağmen, dördüncü noktaya temas edip kırarak hareket ediyorsa, dikdörtgen formasyonu oluşmamış demektir.

Giriş Sinyali

Dikdörtgen formasyonu için nihai trade sinyali, fiyatın, dikdörtgeni kırmasıdır. Fiyat, destek veya direnç seviyelerini kırdığında; fiyatın, söz konusu kırılım yönünde hareket edeceği sinyali alınmış olur. Ancak burada önemli olan bir husus, kanalın kırılmasıyla birlikte, hacimde de bir artış olması gerektiğidir. Buna göre; hacim, kırılım sırasında en az 33-50%oranında artmalıdır. Aksi halde söz konusu kırılım, sahte bir kırılım olabilir. Eğer hacim de, kırılımı destekliyorsa, zarar-kes seviyesini, dikdörtgenin içinde belirlemek suretiyle, kırılım yönünde bir trade işlemi yapılabilir.

Yukarıdaki trade işlemine ek olarak, kırılım gerçekleşmeden önce, dikdörtgen içinde trade etmek de mümkündür. Böyle bir trade işlemi için, destek seviyesinin hemen altına bir zarar-kes seviyesi ve direnç seviyesini de kar-al için hedef seviyesi belirlemek suretiyle, bir uzun pozisyon açmak mümkündür. Öte yandan, bu trade işleminin tam tersi olacak şekilde, direnç seviyesinin hemen üzerine bir zarar-kes seviyesi ve destek seviyesini de kar-al için hedef seviyesi belirlemek suretiyle, bir kısa pozisyon almak mümkündür. Dikdörtgenin içinde gerçekleşen her iki trade sinyali de, fiyatın, dikdörtgeni kırmasıyla geçersiz hale gelir.

Fiyat Projeksiyonu

Dikdörtgenin yüksekliği, dikdörtgen içinde işlem yaparken fiyat hedefidir. Bu yükseklik, fiyat, dikdörtgeni kırdıktan sonra da minimum fiyat hedefini oluşturur. Buna göre; fiyat, dikdörtgeni yukarı doğru kırarsa, dikdörtgenin yüksekliği, kırılımın gerçekleştiği fiyat seviyesine eklenerek, hedef fiyat hesap edilir. Tam tersi şekilde, fiyat, dikdörtgeni aşağı doğru kırarsa, dikdörtgenin yüksekliği, kırılımın gerçekleştiği fiyat seviyesinden çıkarılarak, hedef fiyat hesap edilir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere, dikdörtgenin yüksekliği, dikdörtgen dışında gerçekleşen hareketin minimum fiyat hedefidir. Maksimum fiyat hedefi için ise dikdörtgenin genişliği kullanılır.