3.5.2. Çift Dip Formasyonu

Çift dip formasyonu, çift tepe formasyonunun yüksek trendindeki karşılığıdır. Buna göre; çift dip formasyonu, genellikle bir düşüş trendinin sona erdiğini ve bir yükseliş trendinin başladığını işaret eden bir dönüş formasyonudur. Bu dönüş formasyonu, hemen hemen aynı alçaklıktaki destek seviyesine ulaşmış iki ardışık dip ve bu dipleri biri birinden ayıran bir zirveden oluşur. Çift tepe formasyonundaki vadiye benzer şekilde, zirvenin ulaştığı yükseklik, fiyat projeksiyonu amaçları için oldukça önemlidir. Öte yandan, hacim konusu da çok önemlidir. Burada, oluşan çift dip formasyonunun daha güvenilir olması açısından, ikinci dipteki hacmin, birinci dipteki hacimden daha düşük olması tercih edilir. Bütün bunlara ek olarak, çift dip formasyonu, üçüncü bir dibi oluşturarak, yeni bir formasyona evirilebilir. Oluşan bu yeni formasyona, “üçlü dip formasyonu” denir.

Giriş Sinyali

Çift dip formasyonu, iki trade sinyali üretir. Bu formasyonun, bir yükseliş trendinin başlangıcını belirten bir formasyon olması sebebiyle, söz konusu trade sinyalleri, yalnızca uzun pozisyon açmak, yani alış işlemi yapmak için kullanılır.

Çift dip formasyonunun trade sinyallerinden ilki, fiyatın, birinci dip ile hemen hemen aynı seviyedeki destek seviyesine sahip ikinci dipten sekerek geri dönmesidir. Burada, fiyatın, yukarı doğru harekete geçeceğini düşünerek bir uzun pozisyona girilebilir. Ancak fiyatın, zirvenin oluşturmuş olduğu direnç seviyesine ulaşmadan geri dönerek üçüncü dibi oluşturması ve hatta destek seviyesini kırmak suretiyle, önceki düşüş trendini devam ettirmesi de olası bir durumundur. Dolayısıyla, böyle bir alış işleminde, zarar-kes seviyesi, destek seviyesinin hemen altında belirlenmelidir.

Çift dip formasyonunun trade sinyallerinden ikincisi ve daha güvenilir olanı, fiyatın ikinci dipten sekerek, direnç seviyesine ulaşması ve direnç seviyesini kırmak suretiyle, yukarı yönlü yeni bir trend başlatmasıdır. Böyle bir durumda, kırılan direnç seviyesinin altına bir zarar-kes seviyesi belirlemek suretiyle, bir alış işlemi yapılabilir. Ancak diğer formasyonlarda olduğu gibi, söz konusu kırılmaya, hacimdeki önemli bir artışın da eşlik etmesi gerekir. Aksi halde, bu kırılmanın sahte bir kırılma olma ihtimali yüksektir.

Fiyat Projeksiyonu

Çift dip formasyonunda fiyat projeksiyonu, ilk dibin tabanı ile direnç seviyesini oluşturan zirvenin arasında kalan mesafenin, kırılan direnç seviyesine eklenmesi ile hesap edilir. Bununla birlikte; fiyat, artık onun için yeni bir destek seviyesi olmuş olan (kırmış olduğu) önceki direnç seviyesini, aşağı doğru kırmayı test edebilir. Bu test veya testlerde, söz konusu yeni destek seviyesini ihlal ettiği de olabilir. Bu ihlaller; düşük hacimliyse, bir yükseliş trendinin onayını verecektir. Ancak, söz konusu ihlaller, yüksek hacimliyse, dikkatli olunmalı ve hatta işlem kapatılmalıdır.