3.4.7. Fincan ve Kulp Formasyonu

Fincan ve kulp formasyonu, yükseliş trendine ilişkin bir devam formasyonudur. Bu devam formasyonu, William O’Neiltarafından tanımlanmış olup, ilk olarak “How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times and Bad(Türkçe: Hisse Senetlerinden Para Kazanmak: İyi ve Kötü Zamanlarda Para Kazanan Bir Sistem)” adlı kitapta yayınlamıştır. İlginç bir şekilde, fincan ve kulp formasyonu yalnızca, çizgi grafik, çubuk grafik, mum grafik ve nokta ve şekil grafiğinde görülmektedir. Bununla birlikte; günlük veya haftalık gibi uzun zaman-aralıklarına uygun bir devam formasyonu olmasından ötürü, kısa veya gün-içi grafiklerde nadiren oluşur.

Yalnızca yükseliş trendinde ortaya çıkan fincan ve kulp formasyonu, adından da anlaşılacağı üzere iki bölümden oluşur; fincan ve kulp.

  1. Fincan, fiyatlarda bir dizi hafif düşüşün, yükseliş trendini kesintiye uğratmasıyla oluşur. İdeal olarak, fiyatlardaki düşüş oranı, önceki yükselişin 1/3’ü kadar olmalıdır. Ancak her hâlükârda, 2/3’ünden fazla olmamalıdır.  Daha sonra bunu, söz konusu düşüşten önce ulaşılan hemen hemen aynı fiyat seviyesine (bir miktar altı ya da üstü) doğru bir yükseliş hareketi başlar. Bu yükselişin şekli, bir çanağa benzer. Öte yandan, bir konsolidasyon alanı veya önemli bir destek alanı oluşturması gerektiği için “V” şekli olmamalıdır.
  2. Kulp, fincan formasyonu tamamlandıktan sonra gelişen bir işlem aralığı veya konsolidasyon alanıdır. Bu bir boğa bayrağı, flama veya kısa bir geri çekilme (pullback) olabilir. İdeal olarak, kulp, fincan derinliğinin 1/3’ünden fazla geri çekilmemelidir. Hem zaman, hem de mesafe açısından bu geri çekilme ne kadar kısa olursa, formasyon o kadar yükseliş eğiliminde olur.

Fincan ve kulp formasyonu, fiyat hareketi, fincanın ve kulpun uçlarını oluşturan zirvelerin oluşturduğu direnç seviyesini kırdığında tamamlanmış olur.

Giriş Sinyali

Fincan ve kulp formasyonu, bir yükseliş trendine ilişkin bir devam formasyonu olduğu için uzun pozisyonlara yönelik trade sinyali verir. Buna göre; fiyat, fincanın zirve uçlarını olan direnç seviyesini kırmasıyla birlikte, “AL” sinyali oluşmuş olur. Destek ve direnç seviyelerinin kırıldığı her durumda olduğu gibi, hacimdeki önemli bir artışın bu kırılmaya eşlik etmesi gerekir. Hacmin artmadığı kırılmaların sahte olma olasılığı yüksektir. Öte yandan, fincanın 1/3 derinlik seviyesi, koruyucu bir zarar-kes seviyesi belirlemek için idealdir.

Fiyat Projeksiyonu

Fincan ve kulp formasyonunda fiyat projeksiyonu, oluşan fincanın derinliğinin, yani fincanın üst kısmındaki zirvelerden tabanına kadar olan mesafenin belirlenip, kırılma noktasına eklenmesiyle hesap edilir. Bu hesap yöntemine göre ortaya çıkan fiyat hedefi, söz konusu formasyona ilişkin minimum fiyat hedefidir.