3.6.12. Üç Kara Karga

Üç Kara Karga (İngilizce: Three Black Crows), bir düşüş trendinin başladığını belirten bir mum formasyonudur. Üç Beyaz Asker mum formasyonunun tersi olan Üç Kara Karga mum formasyonu, ılımlı bir geri dönüş formasyonu olmasından dolayı, yalnızca bir ralli veya yerleşik bir yükseliş trendinde meydana geldiğinde dikkate alınmalıdır. Buna göre; meydana geldiği yükseliş trendinin zayıfladığını ve olası bir düşüş trendinin başlayabileceğini işaret eder.

Üç Kara Karga

Üç Kara Karga mum formasyonu, “uğursuz kargalar” olarak kabul edilen üç düşüş mumundan oluşur. Bu düşüş mumlarından her biri, göreceli olarak büyük bir gövdeye sahip olmalı ve temsil ettiği zaman-aralığının düşük veya düşüğe yakın bir fiyat seviyesinde kapanmalıdır. Diğer bir deyişle, bu uzun düşüş mumlarının alt gölgesi olmamalı veya çok küçük olmalıdır. Böylece, Üç Kara Karga mum formasyonunu oluşturan her bir ardışık mum, fiyat seviyesindeki istikrarlı bir düşüşe işaret etmiş olur.

Öte yandan; tercihen, üç mumun her biri, kendinden önceki mumun gövdesinin ortasının altında bir fiyat seviyesinde açılmalıdır, ancak bu bir şart değildir. Üç Kara Karga mum formasyonu, bir yükseliş trendinin sonlanıp, bir düşüşü trendinin başlayacağını işaret etse dahi, mum formasyonunu oluşturan mumlar fazlaca büyük olmak suretiyle, önemli fiyat düşüşlerine işaret ederse, aşırı-satış koşullarının gerçekleşmiş olabileceği ve dolayısıyla trendin yeniden yükselebileceği konusunda dikkatli olmak gerekir.

ÖRNEK

Aşağıdaki grafik, 15 dakikalık zaman-aralığına sahip EUR/USD paritesi grafiğidir. Bu grafikte, Üç Kara Karga mum formasyonu, Çift Tepe formasyonunun bir parçası olarak oluşumu söz konusudur.

Mum Grafik, EUR/ USD, 15 dakika, Üç Kara Karga