3.4.6. Flama Formasyonu

Flama Formasyonu

Flama formasyonu, kısa-vadeli devam formasyonlarından biridir. Keskin bir fiyat hareketinin ardından, nispeten kısa bir konsolidasyon dönemini temsil eden flama formasyonu, bayrak formasyonu ile oldukça benzerlik göstermekte olup, uzun bir fiyat hareketinin orta noktasında gerçekleşir. Flama hareketi bir dönüş formasyonu değildir. Flama formasyonu; fiyat, hızlı ve neredeyse dikeye yakın bir hareket gerçekleştirdikten sonra, bu hareketi takiben daha düşük hacimlerle karakterize edilmiş kısa bir tıkanıklık veya konsolidasyon dönemidir.  Burada, tıkanıklık alanı, “flama” olarak tasvir edilirken; başlangıçtaki dikey hareket ise, “flama direği” olarak tasvir edilir. 

Flama formasyonunun tıkanıklık alanı, flama direği oluşmadan önce doğru pozisyonda olacak kadar şanslı olan traderların karlarını realize etmek istediklerinden ve ilk hareketi kaçırıp, piyasaya yeni dahil olan traderlardan dolayı oluşur. Genellikle flama direğinin tersi yönünde eğilen bir küçük üçgen şeklini alan bu konsolidasyon dönemine hacimdeki düşüş de eşlik eder. Söz konusu dönem grafikte minimum 10 ila maksimum 20 çubuk arasında sürer. Daha sonra hacimlerdeki artış ile birlikte flamayı kıran yeni bir fiyat hareketi başlar. Bu yeni fiyat hareketi, flama direğini oluşturan fiyat hareketinin devamı niteliğinde olup, aynı yönde ilerler. Eğer tıkanıklık dönemi 20 çubuktan fazla sürerse, ilk flama direğini oluşturan momentumun dağılma olasılığı artar ve bunun sonunda flama formasyonunun verdiği trade sinyali başarısız olur. Bu durum özellikle aşağı yönlü flama formasyonu için geçerlidir.

Giriş Sinyali

Tıpkı üçgen formasyonlarında olduğu gibi; flamanın, flama direğini oluşturan keskin fiyat hareketi yönünde kırması ile trade sinyali alınmış olur. İdeal olarak, flama alanından çıkış, en az 10 ila en fazla 20 çubuk arasında gerçekleşmelidir. Aksi halde; flama, 20 çubuktan daha fazla olursa, kırılma sonrası gerçekleşen fiyat hareketinin başarısız olma riski de, o kadar artar. Ayrıca, kırılmaya, hacimde önemli bir artış eşlik etmelidir. Hacim artmazsa, sahte bir kırılma olasılığı artar ve dikkat edilmesi gerekir.

Fiyat Projeksiyonu

Flama formasyonunun fiyat projeksiyonu biraz daha karmaşıktır. Birçok trader, hedef fiyatı, flama direğinin uzunluğunun alınması ve üçgendeki (flamadaki) kırılmanın gerçekleştiği fiyat seviyesine eklenmesi ile hesap eder. Diğer traderlar ise, kısmi karlar alarak pozisyonlarını kapatırlar. Bunun için olası zayıflıkları belirlemek için grafikteki destek ve direnç seviyelerini belirlerler.