3.6.2. Kara Bulut

Kara Bulut (İngilizce: “Dark Cloud”), yükseliş trendinde meydana gelen ve söz konusu yükseliş trendinde olası bir zayıflık olduğunu işaret etmek suretiyle, trendin tersine dönüşünü belirten önemli bir mum formasyonudur. Düşüş trendinin başlayacağını işaret eden bir mum formasyonu olmasından dolayı, Kara Bulut mum formasyonunun geçerli olması için, mevcut trendin bir yükseliş trendi olması gerekir. Bu mum formasyonu, iki mumdan oluşmakta olup, düşüş trendinde ortaya çıkan “Delici (İngilizce: Piercing)” adlı mum formasyonunun yükseliş trendindeki karşılığıdır.

Kara Bulut ve Delici

Kara Bulut formasyonunu oluşturan mumlardan ilki, büyük bir gövdeye sahip bir yükseliş mumu (yeşil veya beyaz mum) olması gerekir. Takip eden ikinci mum ise, ilk mumun yükseğinin üzerinde açılış yapan fakat ilk mumun gövdesinin orta seviyelerinde bir yerde kapanan bir düşüş mumu (yani kırmızı veya siyah mum) olmalıdır. Bu durum, trendin hassasiyetinde değişiklik olduğunun bir sinyalidir. Öte yandan, ikinci mum, ilk mumun gövdesinin orta seviyelerinin ne kadar altında kapanırsa, söz konusu mum formasyonu, o kadar güvenilirdir ve önemli hale gelir. Ayrıca, her iki mumun, gölgesiz veya çok küçük gölgeli birer Marubozu olması, Kara Bulut mum formasyonunun güvenilirliğini önemli ölçüde arttıran bir başka etkendir.

Çoğu dönüş formasyonunda olduğu gibi, Kara Bulut mum formasyonunun da; destek ve direnç seviyelerinetrend çizgilerine ve pivot noktalarına ilişkin olarak fiyat grafiğinde nerede oluştuğu, onun güvenilirliğini etkileyen önemli bir başka unsurdur. Buna göre; destek ve direnç seviyelerinin, trend çizgilerinin veya pivot noktalarının üzerinde veya yakınında oluşması, trendin bu önemli seviyeleri kıramadan geri sekeceği ihtimalini kuvvetlendirir. Ayrıca, Kara Bulut mum formasyonunun en üst fiyat seviyesinin güçlü bir direnç seviyesi ve kısa pozisyonlar için olası bir zarar-kes seviyesi oluşturması sebebiyle, alım-satım işlemi yapmak için önemli bir araçtır.