4.1.2. Chaikin Para Akışı (CMF)

Nedir?

Chaikin Para Akışı (İngilizce: Chaikin Money Flow) (Kısaca: CMF), meşhur bir broker olan Marc Chaikin tarafından 1966 yılında geliştirilmiş bir piyasa gücü indikatörüdür. Bu piyasa gücü indikatörü, belirli bir dönem ile karşılaştırıldığında, bir menkul kıymete para girişinin ya da para çıkışının varlığını belirlemek için kullanılır. Buna göre; menkul kıymetin kapanış fiyatını ve hacmini, söz konusu menkul kıymetin bir inceleme periyoduna ilişkin en yüksek ve en düşük fiyatından oluşan aralık ile karşılaştırması suretiyle, büyük ölçüde, Birikim / Dağıtım (A/D) indikatörüne dayanır. Marc Chaikin tarafından önerilen varsayılan bu inceleme süresi 21 gündür. Genel bir kural olarak, CMF indikatörü yükseldiğinde, menkul kıymete para girişinin olduğunu ve düştüğünde ise menkul kıymetten para çıkışı olduğunu belirtir.

Nasıl Hesaplanır?

Chaikin Para Akışı (CMF), şu dört adımda hesaplanır;

1. Adım’da, inceleme dönemini oluşturan dönemlerin her biri için Para Akışı Çarpanı hesap edilir. Para Çıkışı Çarpanı’nı hesap etmek için kullanılan formül aşağıdaki gibidir.

Para Akışı Çarpanı = [(Kapanış Fiyatı – Düşük Fiyat) – (Yüksek Fiyat – Kapanış Fiyatı)] / (Yüksek Fiyat – Düşük Fiyat)

2. Adım’da, Para Akışı Hacmi hesap edilir. Para Akışı Hacmi’ni hesap etmek için her bir dönemin hacmi ile Para Akışı Çarpanı çarpılır, kullanılan formül aşağıdaki gibidir.

Para Akışı Hacmi = Hacim x Para Akışı Çarpanı

3. Adım’da, Toplam Para Akışı Hacmi hesap edilir. Bunun için her bir kurucu dönemin Para Akışı Hacmi toplanır.

4. Adım’da ise, inceleme döneminin Toplam Para Akışı Hacmi, inceleme dönemin toplam hacimine bölünür. 

Sonuç, sıfır çizgisinin üzerinde veya altında olmak üzere +1 ile -1 değerleri arasında salınan bir çizgidir.

Nasıl Kullanılır?

Tıpkı Birikim/Dağıtım (A/D) ve Denge İşlem Hacmi (OBV) indikatörlerinde olduğu gibi, Chaikin Para Akışı (CMF)’nın yönü, alış veya satışın gücünü göstermektedir. Buna göre; artan CMF, söz konusu menkul kıymete ilişkin talepteki artışı işaret ederken; azalan CMF ise, talepteki azalışı işaret etmektedir. Bununla birlikte, CMF, sıfır çizgisinin üzerinde ve altında salınan bir osilatördür. Böylece, CMF, sıfır çizgisinin üzerine çıktığında, söz konusu menkul kıymete ilişkin olası bir AL sinyali üretmiş olur. Tersine, CMF, sıfır çizgisinin altına indiğinde ise, söz konusu menkul kıymete ilişkin olası bir SAT sinyali üretmiş olur.

Diğer birçok osilatörde olduğu gibi, Chaikin Para Akışı (CMF) indikatörüne de uyuşmazlık aranabilir. Buna göre; bir menkul kıymetin fiyat hareketinin oluşturduğu yükselen tepeler veya düşen dipler, CMF’in oluşturduğu yükselen tepeler veya düşen dipler ile uyumlu değilse, söz konusu menkul kıymete ilişkin fiyat hareketinin içinde bulunduğu trendin zayıfladığı ve yakında olası bir geri dönüşün başlayabileceği anlamı ortaya çıkar. Dolayısıyla, CMF’in yükselen dipler yaptığı bir durumda, fiyat düşen dipler yapıyorsa, söz konusu düşen trendin momentum kaybettiği ve bir yükseliş trendinin başlamasının olası olduğu söylenebilir. Benzer şekilde, CMF’in düşen zirveler yaptığı bir durumda, fiyat yükselen zirveler yapıyorsa, söz konusu yükselen trendin momentum kaybettiği ve bir düşüş trendinin başlamasının olası olduğu söylenebilir.