3.5.6. Ters Omuz Baş Formasyonu

Ters omuz baş omuz formasyonu, (kısaca: “TOMO formasyonu” denir) en güvenilir dönüş formasyonlarından biridir. Bu dönüş formasyonu, genellikle bir düşüş trendinin sona erdiğini ve bir yükseliş trendinin başlangıcını işaret eder. Bir ters omuz baş omuz formasyonu, bir düşüş trendi içinde, bir düşen düşüğün ardından gelen bir yükselen düşüğün oluşması ile ortaya çıkar. Böyle bir durumda; ortadaki dibin, sağ ve sol taraftaki iki dipten daha düşük olduğu üç tane dipoluşur. Bu diplerden, en düşük olan ortadaki dibe, “baş”; sağ ve sol taraftaki diplere de, “omuz” denir. Omuzların, biri biri ile aynı boyutta veya aynı seviyede olması şart değildir; ancak, baştan daha yüksekte olmaları şarttır. Başı, omuzlardan ayıran, her iki yanında birer tepe vardır. Bu tepelerin üzerinden geçen çizgiye de, “boyun çizgisi” denir. Öte yandan, bir ters omuz baş omuz formasyonunun geçerli olması için, hali hazırda bir düşüş trendinin olması gerekir. Aksi halde, ortaya çıkan ters omuz baş omuz formasyonu geçerli değildir.

Giriş Formasyonu

Ters omuz baş omuz formasyonun, bir yükseliş trendinin başlangıcını belirten bir dönüş formasyonu olması sebebiyle, yalnızca uzun pozisyon açmak, yani alış işlemi yapmak için sinyal üretir. Buna göre; başın, her iki yanındaki tepelerin zirvesinden geçen boyun çizgisi, yukarı doğru kırıldığında, bir ters omuz baş formasyonu tamamlanmış olur ve alış işlemi için bir trade sinyali üretir. Söz konusu boyun çizgisinin yatay olması gerekmez, ancak boyun çizgisi aşağı doğru eğimliyse, oluşan formasyonun nispeten daha zayıf olduğu söylenebilir. Bununla birlikte; fiyat, sıklıkla geri çekilmek suretiyle, artık onun için yeni bir direnç seviyesi olmuş olan (kırmış olduğu) boyun çizgisini, aşağı doğru kırmayı test eder. Bu test veya testlerde, söz konusu yeni direnç seviyesini ihlal ettiği durumlar olabilir. Bu ihlaller; düşük hacimliyse, bir düşüş trendinin onayını verecektir. Ancak, söz konusu ihlaller, yüksek hacimliyse, dikkatli olunmalı ve hatta işlem kapatılmalıdır.

Ayrıca, formasyon daha tamamlanmadan, henüz sağ taraftaki ikinci omuz oluşuyorken, başın hemen altına bir zarar-kes seviyesi belirlemek suretiyle ikinci omuzun dibinden bir alış emri verilebilir. Ancak bu işlem, formasyon henüz tamamlanmadığı için oldukça risklidir ve önerilmez.

Fiyat Projeksiyonu

Ters omuz baş omuz formasyonunda fiyat projeksiyonu, başın dibi ile boyun çizgisi arasındaki mesafenin, kırılan boyun çizgisine eklenmesi ile hesap edilir.