2.7. Zaman Aralığı

Bir fiyat grafiğinin “zaman aralığı” veya bir başka ifade ile periyodikliği, tek bir fiyat çubuğunun zaman içindeki süresine karşılık gelir. Bu, mevcut veri miktarına bağlı olarak bir saniyeden bir yıla kadar veya daha uzun bir süre olabilir. Zaman aralığı uzadıkça, grafiğin üreteceği sinyal sayısı o kadar az olur. Bunun nedeni, 5 dakikalık bir fiyat grafiğinin, örneğin 30 dakikalık bir fiyat grafiğinden 6 kat daha fazla fiyat çubuğu ve fiyat verisi tutacağıdır. Böylece, 5 dakikalık bir grafiğe uygulanan bir gösterge, 30 dakikalık bir grafiğe uygulanan aynı göstergeden altı kat daha hızlı değişecek ve hareket edecektir.

Seçilecek zaman-aralığının, traderın kişiliğine ve trading stratejisine uygun olması gerektiği için, doğru zaman-aralığını seçmek son derece önemlidir. Buna göre; bazı traderlar göreceli olarak yüksek işlem sıklığından dolayı 5 dakikalık bir grafik kullanmayı tercih ederken, diğerleri ise daha az “gürültü” barındıran 30 dakikalık bir grafiğin sakin doğasını tercih etmektedirler.

Birçok trader, paranın esas olarak kısa zaman dilimi içinde kazanıldığına inanır. Bu öyle bir inançtır ki, daha kısa zaman aralığını kullanmak, daha uzun zaman aralığını kullanarak başarılı olan traderlar için bile çoğu zaman cazip görünmektedir. Bununla birlikte, kısa zaman aralığı her zaman daha karlı değildir. Çünkü kısa zaman aralığında pozisyona giriş fiyatı, zarar-kes seviyesi (stop-loss) ve hedef fiyat seviyesi gibi bir alım-satım işlemini gerçekleştirmeye ilişkin kararların verilmesi için çok daha az bir zaman vardır. Ayrıca, kısa zaman aralıklarında volatilite (fiyat oynaklığı), uzun zaman aralıklarına göre daha az olduğu için kazanç daha düşük olacaktır.  Öte yandan, daha küçük aralıklar, “slipaj” olarak adlandırılan fiyat kaymalarında mevcut kârların daha büyük bir bölümünün tükeneceği anlamına gelmektedir. Slipaj, açık pozisyonunuzu kapatırken verdiğiniz emrin fiyat seviyesi ile emrin gerçekleştiği fiyat seviyesi arasında olan ve genellikle yatırımcının aleyhine sonuçlanan fiyat kayması hareketidir. Hem işlem açarken, hem de işlemi kapatırken çıkışta orantılı olarak daha büyük bir kayma, risk-ödül oranını da azaltır. Bu durum, çoğu trader için daha kısa bir zaman dilimini daha uzun bir zaman diliminden daha az çekici hale getirmektedir.

Bütün bunlara ek olarak, uzun zaman aralığından, kısa vadeli bir zaman aralığına geçiş yapan bir trader, kısa vadeli zaman aralığının daha hızlı hareket eden doğasına uyum sağlayamazsa, bu onun için acı verici ve pahalı bir deneyim olabilir. Bu zamana kadarki tecrübelere göre, traderların, alışkın olduğu bir zaman aralığından daha kısa bir zaman aralığına geçiş yaptıklarında, genelde bu yeni duruma uyum sağlayamadıkları görülmektedir. Öte yandan, daha uzun bir zaman aralığına geçenler traderların ise, başlangıçtaki diş çıkarma sorunlarına rağmen genellikle uyum sağlayabildikleri görülmektedir.

Bütün bunlar, bir traderın, alım-satım işlemi yaptığı bir menkul kıymetin fiyat hareketlerini farklı farklı zaman aralıklarına göre değerlendirmemesi gerektiği anlamına gelmez. Tam tersine, bir trading işlemine başlamadan önce farklı zaman aralıklarını dikkate alarak geliştirilen bir strateji, tek zaman aralığına göre geliştirilen bir stratejiye göre çok daha fazla avantaja sahiptir. Bu avantajlardan en önemlisi, çoklu zaman aralıklarının dikkate alınarak oluşturulan bir alım-satım işlemi stratejisinin başarılı olma olasılığının çok daha fazla olmasıdır.

Bir trading işlemi yaparken dikkate alınması gereken zaman aralığı 3 ila 5 faktör arasındadır. Bir başka deyişle, zaman-aralığı, içinde trading işlemi yapıyor olduğunuz ana zaman aralığından 3 veya 5 kar daha büyük veya küçük olmalıdır. Örneğin; 30 dakikalık bir grafikte işlem yapıyorsanız, pozisyona daha iyi giriş ve çıkış noktaları için 10 dakikalık bir grafiğe (3 kat daha küçük) ve daha geniş bir bağlamdan yorumlamak için 2 saatlik bir grafiğe (4 kat daha büyük) başvurmak doğru olacaktır. Bu örnekten hareketle, 10 dakikalık grafik, her 30 dakikalık çubuk hakkında daha fazla bilgi sunarken, biri birine oldukça yakın olması sebebiyle aynı işlevi 20 dakikalık grafik yerine getiremeyecektir. Öte yandan 2 saatlik bir grafik, 30 dakikalık çubuğun içinde bulunduğu 2 saatlik zaman aralıklarına ait ana trendin ne yönde olduğu hakkında daha fazla bilgi sunarken, aynı işlevi 1 saatlik grafik yerine getiremeyecektir.

Son olarak, her ne kadar çoklu zaman dilimi gözetilerek oluşturulan bir trading stratejisi başarı olasılığını arttırsa dahi, traderın daha önceden belirlemiş olduğu trading kurallarını bozmasına bir sebep oluşturmamalıdır. Örneğin; zarar eden bir pozisyonda, daha önceden belirlenmiş bir zarar-kes seviyesini değiştirmeye bahane aramak için daha uzun bir zaman aralığına bakmak gibi bir arayışa girilmemelidir.