3.6.6. Asılı Adam ve Çekiç

Asılı Adam ve Çekiç formasyonları, şekillerinden ötürü “şemsiye” olarak adlandırılan aynı tür mumdan oluşan birer trend geri dönüşü mum formasyonlarıdır. Bu iki mum formasyonunu biri birinden ayıran tek özellik, meydana geldikleri trendin yükseliş trendi mi, yoksa düşüş trendi mi olduğudur. Buna göre; söz konusu şemsiye çizgisi, bir yükseliş trendinde görünüyorsa, oluşan mum, bir “Asılı Adam” mum formasyonudur. Öte yandan, söz konusu şemsiye çizgisi, bir düşüş trendinde görünüyorsa, oluşan mum, bir “Çekiç” mum formasyonudur.

Asılı Adam ve Çekiç

Her iki mum formasyonu da, üst gölgesiz veya çok küçük üst gölgeli bir gövde ve gövde uzunluğunun en az 2 katı uzunlukta alt gölgeye sahip tek bir mumdan oluşur. Söz konusu mumun yükseliş mumu, ya da düşüş mum, yani yeşil mum veya kırmızı mum olması önemli değildir. 

1. Asılı Adam 

Asılı Adam mum formasyonu (İngilizce: Hanging Man), bir düşüş sinyali olup, yükselen bir trendde meydana geldiğinde, olarak bir trend geri dönüşünün haberini verir. Bu mum formasyonuna “asılı adam” denmesinin sebebi, mum formasyonunu oluşturan mumun, sarkan bacakları olan bir adama benzemesidir. Asılı Adam mum formasyonunun alt gölgesi; mevcut talebin, fiyatı, söz konusu zaman-aralığındaki fiyat aralığının yukarıdaki 3’te 1’lik dilimine ittiğini belirtmesi suretiyle, normalde bir yükseliş sinyalidir. Bundan dolayı, Asılı Adam mum formasyonu oluştuktan sonra, formasyonun, trendi tersine çevirdiğinin teyidi aranmalıdır. Buna göre, en azından Asılı Adam mum formasyonunu takip eden mumun, Asılı Adam mum formasyonunu oluşturan mumun gövdesinin altında kapanmalıdır. Buna ek olarak, Asılı Adam mum formasyonunun, Yutan Ayı mum formasyonunun bir parçası olarak oluşması oldukça önemli bir teyittir. Asılı Adam mum formasyonunun rengi tek başına önemli değildir, ancak başka bir formasyonun bir parçası içinde yer alıyorsa, o zaman renk önemli hale gelir. 

2. Çekiç 

Çekiç mum formasyonun (İngilizce: Hammer) adı, suyun derinliğini test etmek anlamına gelen Japonca “Takuri” kelimesinden gelmektedir. Çekiç mum formasyonu, Asılı Adam mum formasyonu ile tamamen aynı görüntüye sahip olmasına karşın, bir yükseliş sinyali olarak düşüş trendinde meydana gelir. Bu mum formasyonuna “çekiç” denmesinin nedeni, düşüş trendinin altındaki tabanı çekiçlemesidir. Çekiç mum formasyonunu oluşturan mumun alt gölgesi, gövdesinin renginden bağımsız olarak bir yükseliş sinyalidir. Buna göre, söz konusu menkul kıymetin keskin bir şekilde satıldığını ancak alıcıların yeniden talep oluşturmasıyla fiyatın geri döndüğünü ve hatta söz konusu zaman aralığı için yüksek seviyeye veya yüksek seviyeye yaklaşmaya zorlandığını gösterir.