3.3.2. Düzeltme Dalgaları

Düzeltme dalgalarını tespit etmek ve etiketlemek, itki ve dürtü dalgalarını tanımlamaktan ve gerçek zamanlı olarak etiketlemekten çok daha zordur. Düzletme Aşaması’nın dalgaları olan bu dalgalar için hiçbir zaman unutulmaması gereken çok önemli bir kural vardır, asla 5 dalga oluşturmazlar. Sadece ve sadece İtki Aşaması’nın dalgaları 5 dalga oluştururlar. Bununla birlikte, bir düzeltme dalgasının bir veya daha fazla alt dalgası, 5 dalgalı bir formasyonu içerebilir. Ancak bu, farklı düzeltme türlerini incelerken yakından göreceğimiz gibi kesin bir kural değildir. 

Düzeltme Dalgaları Kılavuzları

Düzeltme dalgası için 2 kılavuz vardır;

1. Başkalaşım

Başkalaşım kılavuzuna göre düzeltme dalgaları ile ilgili 2 öngörü vardır. Eğer Dalga 2 keskin bir düzeltme ise, Dalga 4muhtemelen uzun süreli, yanlamasına doğru bir düzeltme olur. Eğer Dalga 2 uzun süreli yanlamasına doğru bir düzeltme ise, Dalga 4 muhtemelen keskin bir düzeltme olur. Çoğu zaman, Dalga 2’nin keskin bir düzeltme dalgası ve Dalga 4’ün de yanlamasına bir düzeltme dalgası olduğu görülür.

2. Eşitlik

Eşitlik kılavuzuna göre; Dalga A ve Dalga C, üç aşağı beş yukarı eşit uzunlukta olma eğilimindedir. Dolayısıyla, Dalga A gerçekleşmiş ise Dalga C’nin nerede son bulacağı tahmin etmek mümkünüdür.

Düzeltme Türleri

Düzeltme dalgalarının oluşturduğu 4 temel dalga formasyonu vardır; zikzak düzeltme, düz düzeltme, üçgen düzeltme ve kombine düzeltme.

1. Zikzak Düzeltme

Zikzak Düzeltme

Zikzak düzeltmeler; A, B, C olarak etiketlenmiş üç dalga formasyonundan oluşur. Zikzak düzeltmesi oluşturan alt dalgalar ise 5-3-5 dalga sayımı oluştururlar. Bu düzeltmelerde, A ve dalgaları dürtü dalgaları (Düzeltme Aşaması’nın ana hareketini sağlayan dalgalar) iken, Dalga B ise, düzeltme dalgasıdır (Düzeltme Aşaması’nın düzeltmesi). Bir zikzag düzeltmesi, çift zikzak veya üçlü zikzak oluşturacak şekilde uzayabilir. Bu zikzaklar; her zikzak, üç alt dalgaya sahip olan ve olarak etiketlenmiş araya giren bir dalga ile ayrılır. Bir zikzak düzeltmesinin Dalga C’si, normal hedefinin altında kalıyor gibi göründüğünde, genellikle çift zikzak bekleyebilirsiniz. Ancak bu kesin bir kural değildir.

2. Düz Düzeltme

Düz Düzeltme

Düz Düzeltmeler; A, B, C olarak etiketlenmiş üç dalga formasyonundan oluşur. Düz düzeltmesi oluşturan düşük derecedeki alt dalgalar ise 3-3-5 dalga sayımı oluştururlar.  Bu düzeltme türünün bir özelliği, Dalga C’sinin genellikle Dalga A’nın uzunluğunu geçemeyen zayıf dalgalar olmasıdır. Düz düzeltmeler genellikle güçlü bir dürtü dalgasını takip eder ve sıklıkla bir itki dalgasının ikinci dalgası yerine, dördüncü olarak ortaya çıkarlar. Düz düzeltmelerin 3 alt kategorisi vardır; sıradan düz düzeltme, genişleyen düz düzeltme ve koşan düz düzeltme.

1. Sıradan Düz Düzeltmeler

Sıradan düz düzeltmede, Dalga B, Dalga A’nın 100%’ü oranında geri çekilme eğilimdedir ve Dalga C’de, Dalga A’dan biraz daha fazla sonlanacak şekilde Dalga B’nin 100%’ünden biraz daha fazla geri çekilme eğilimindedir.

2. Genişleyen Düz Düzeltmeler

Genişleyen düz düzeltme, Dalga B’nin, Dalga A’nın başlangıcının ötesine ve Dalga C’nin de, Dalga B’nin başlangıcının ötesine geçmesini sağlayan bir megafon şekline sahiptir.

3. Koşan Düz Düzeltmeler

Koşan düz düzeltme, Dalga C’nin, Dalga B’nin başlangıcının ötesine hareket etmekte ve Dalga A’nın sonuna ulaşmakta başarısız olması dışında, genişleyen düz düzeltmelere benzerler ve nadiren oluşurlar.

3. Üçgen Düzeltme

Üçgen Düzeltme

Üçgen Düzeltmeler; A, B, C, D, E olarak etiketlenmiş beş dalga formasyonundan oluşur. Üçgen düzeltmeleri oluşturan alt dalgaları ise 3-3-3-3-3 dalga sayımı oluştururlar. Bu düzeltme türü, boğalar ve ayılar arasındaki anlık güç dengesini yansıtmakta olup, ideal bir üçgen düzeltmede, biri birini izleyen her dalga, bir önceki dalganın 100% geri çekilmesinin altında kalır. Bununla birlikte, Dalga B’nin, Dalga A’yı başlangıcını aşması nadir değildir. Bazen, biri birini izleyen her dalga, bir önceki dalganın 100%’ünden daha fazla geri çekildiğinde, genişlemiş üçgen oluşur. Üçgen, tabandan A ve C dalgalarının uç noktalarını ve tepeden B ve D dalgalarının uç noktalarını birleştirerek oluşturulur. Üçgenler her zaman bir dürtü dalgasının dördüncü dalgası olarak oraya çıkar ve bunu genellikle üçgenin en geniş kısmının yaklaşık mesafesine doğru ilerleyen kısa ve hızlı bir beşinci dalga takip eder.

4. Kombine Düzeltmeler

Kombine Düzeltme

Kombine Düzeltmeler; zikzak düzeltmeler, düz düzeltmeler ve üçgen düzeltmelerin kombinasyonlarından oluşan genellikle yatay düzeltmelerdir. Kombine düzeltmeyi oluşturan daha basit düzeltme formasyonlarının her biri, düzeltmenin düzeltmesi olan üç alt dalgaya sahip bir müdahale dalgasının araya girmesi ile biri biriden ayrılır. Bir kombine düzeltme, üçgen düzeltme ile sonlanabilir ama üçgen düzeltme ile başlayamaz. Kombine düzletmeler genellikle dördüncü dalgada ortaya çıkar.