3.5.3. Üçlü Tepe Formasyonu

Üçlü tepe formasyonu ve üçlü dip formasyonu; biri biri ile yakından ilişkili iki dönüş formasyonudur. Bu dönüş formasyonları; çizgi grafik, çubuk grafik, mum grafik, ve nokta ve şekil grafiğinde sıklıkla görünürler ve tanımlanmaları oldukça kolaydır.

Üçlü Tepe Formasyonu

Üçlü tepe formasyonu, genellikle bir yükseliş trendinin sona erdiğini ve bir düşüş trendinin başlangıcını işaret eden bir dönüş formasyonudur. Bu dönüş formasyonu, hemen hemen aynı yükseklikteki direnç seviyesine ulaşmış üç ardışık zirve ve bu zirveleri net bir şekilde biri birinden ayıran hemen hemen aynı düzeyde destek seviyesine sahip iki vadidenoluşmaktadır. Vadilerin dibi, fiyat projeksiyonu amaçları için oldukça önemlidir. Öte yandan, zirvelerin şekli çok önemli olmasa dahi, hacimleri oldukça önem arz eder. Buna göre; bir üçlü tepe formasyonunun daha güvenilir olması açısından, biri birini izleyen her tepenin hacminin, önceki tepenin hacminden daha düşük olması tercih edilir.

Giriş Sinyali

Üçlü tepe formasyonun, bir düşüş trendinin başlangıcını belirten bir dönüş formasyonu olması sebebiyle, yalnızca kısa pozisyon açmak, yani açığa satmak için sinyal üretir. Buna göre; fiyatın, üçüncü tepeden sekerek, iki vadiden düşük olanının dibinde oluşan destek seviyesine ulaşması ve bu destek seviyesini kırmak suretiyle, aşağı yönlü yeni bir trend başlatmasıdır. Böyle bir durumda, kırılan destek seviyesinin hemen üzerine bir zarar-kes seviyesi belirlemeksuretiyle, bir açığa satış işlemi yapılabilir. Ancak diğer formasyonlarda olduğu gibi, söz konusu kırılmaya, hacimdeki önemli bir artışın da eşlik etmesi gerekir. Aksi halde, bu kırılmanın sahte bir kırılma olma ihtimali yüksektir.

Fiyat Projeksiyonu

Üçlü tepe formasyonunda fiyat projeksiyonu, ilk tepenin zirvesi ile vadinin tabanı arasında kalan mesafenin, kırılan destek seviyesinden çıkarılması ile hesap edilir. Bununla birlikte; fiyat, artık onun için yeni bir direnç seviyesi olmuş olan (kırmış olduğu) önceki destek seviyesini, yukarı doğru kırmayı test edecektir. Bu test veya testlerde, söz konusu yeni direnç seviyesini ihlal ettiği durumlar olabilir. Bu ihlaller; düşük hacimliyse, bir düşüş trendinin onayını verecektir. Ancak, söz konusu ihlaller, yüksek hacimliyse, dikkatli olunmalı ve hatta işlem kapatılmalıdır.