3.5.1. Çift Tepe Formasyonu

Çift tepe formasyonu ve çift dip formasyonu; biri biri ile yakından ilişkili iki dönüş formasyonudur. Bu dönüş formasyonları; çizgi grafik, çubuk grafik, mum grafik, ve nokta ve şekil grafiğinde sıklıkla görünürler ve tanımlanmaları oldukça kolaydır.

Çift Tepe Formasyonu

Çift tepe formasyonu, genellikle bir yükseliş trendinin sona erdiğini ve bir düşüş trendinin başladığını işaret eden bir dönüş formasyonudur. Bu dönüş formasyonu, hemen hemen aynı yükseklikteki direnç seviyesine ulaşmış iki ardışık zirve ve bu zirveleri biri birinden ayıran bir vadiden oluşur. Vadinin dibi, fiyat projeksiyonu amaçları için oldukça önemlidir. Öte yandan, bazı traderlerın, “Adem ve Havva Tepeleri” diye adlandırmasına rağmen, zirvelerin şekli çok önemli değildir. Ancak hacim konusu çok önemlidir. Burada, oluşan çift tepe formasyonunun daha güvenilir olması açısından, ikinci tepedeki hacmin, birinci tepedeki hacimden düşük olması tercih edilir. Bütün bunlara ek olarak, çift tepe formasyonu, üçüncü bir tepe daha oluşturarak, yeni bir formasyona evirilebilir. Oluşan bu yeni formasyona, “üçlü tepe formasyonu” denir.

Giriş Sinyali

Çift tepe formasyonu, iki trade sinyali üretir. Bu formasyonun, bir düşüş trendinin başlangıcını belirten bir formasyon olması sebebiyle, söz konusu trade sinyalleri, yalnızca kısa pozisyon açmak, yani açığa satmak kullanılır. 

Çift tepe formasyonunun trade sinyallerinden ilki, fiyatın, birinci tepe ile hemen hemen aynı yükseklikteki direnç seviyesine sahip ikinci tepeden sekerek geri dönmesidir. Burada, fiyatın, aşağı doğru harekete geçeceğini düşünerek bir kısa pozisyona girilebilir. Ancak fiyatın, destek seviyesine ulaşmadan geri dönerek üçüncü tepeyi oluşturması ve hatta direnç seviyesini kırmak suretiyle önceki yükseliş trendini devam ettirmesi de olası bir durumdur. Dolayısıyla, böyle bir açığa satış işleminde, zarar-kes seviyesi, direnç seviyesinin hemen üzerine konmalıdır.

Çift tepe formasyonunun trade sinyallerinden ikincisi ve daha güvenilir olanı, fiyatın ikinci tepeden sekerek, destek seviyesine ulaşması ve destek seviyesini kırmak suretiyle, aşağı yönlü yeni bir trend başlatmasıdır. Böyle bir durumda, kırılan destek seviyesinin hemen üzerine bir zarar-kes seviyesi belirlemek suretiyle, bir açığa satış işlemi yapılabilir. Ancak diğer formasyonlarda olduğu gibi, söz konusu kırılmaya, hacimdeki önemli bir artışın da eşlik etmesi gerekir. Aksi halde, bu kırılmanın sahte bir kırılma olma ihtimali yüksektir.

Fiyat Projeksiyonu

Çift tepe formasyonunda fiyat projeksiyonu, ilk tepenin zirvesi ile vadinin tabanı arasında kalan mesafenin, kırılan destek seviyesinden çıkarılması ile hesap edilir. Bununla birlikte; fiyat, artık onun için yeni bir direnç seviyesi olmuş olan (kırmış olduğu) önceki destek seviyesini, yukarı doğru kırmayı test edecektir. Bu test veya testlerde, söz konusu yeni direnç seviyesini ihlal ettiği de olabilir. Bu ihlaller; düşük hacimliyse, bir düşüş trendinin onayını verecektir. Ancak, söz konusu ihlaller, yüksek hacimliyse, dikkatli olunmalı ve hatta işlem kapatılmalıdır.

ÖRNEK

Aşağıdaki grafik, 15 dakikalık zaman aralığına sahip bir EUR/USD paritesi grafiğidir. Bu grafikte, çift tepe formasyonu oluşumu söz konusudur. Buna göre;

EUR/USD Mum Grafik, 15 dakika, Çift Tepe “Adem ve Havva” Formasyonu
  • Saat 02:15’de: EUR/USD paritesi, 1.30249 seviyesine ulaşır.
  • Saat 10:45’de: Parite, 1.29860 seviyesine düşer ve bu seviyeyi kendine destek yaparak yükselmeye başlar.
  • Saat 11:00’de: Parite, saat 02:15’de yapmış olduğu zirve olan 1.30249 seviyesine ulaşır ve biraz daha üzerine bir gölge bırakır.
  • Saat 12:00’de: Parite, saat 10:45’de oluşturmuş olduğu destek seviyesini aşağı yönlü kırmak suretiyle, kısa pozisyon için trade sinyali üretmiş olur.
  • Saat 12:45’de: Fiyat hedefine ulaşılır.