3.6.14. Üç Beyaz Asker

Üç Beyaz Asker

Üç Beyaz Asker, bir yükseliş trendinin başladığını belirten bir mum formasyonudur. Üç Kara Karga mum formasyonunun tersi olan Üç Beyaz Asker mum formasyonu, ılımlı bir geri dönüş formasyonu olmasından dolayı, yalnızca bir ralli veya yerleşik bir düşüş trendinde meydana geldiğinde dikkate alınmalıdır. Buna göre; meydana geldiği düşüş trendinin zayıfladığını ve olası bir yükseliş trendinin başlayabileceğini işaret eder.

Üç Beyaz Asker mum formasyonu, tıpkı “yürüyüş yapan askerler” gibi nizami bir şekilde ilerleyen üç büyük yükseliş mumundan oluşur. Bu yükseliş mumlarından her biri, göreceli olarak büyük büyük bir gövdeye sahip olmalı ve temsil ettiği zaman-aralığının yüksek veya yükseğe yakın fiyat seviyesinde kapanmalıdır. Böylece, Üç Beyaz Asker mum formasyonunu oluşturan her bir ardışık mum, fiyat seviyesindeki istikrarlı bir artışı işaret etmiş olur. Öte yandan, bu mumlar üst gölgesiz veya küçük birer üst gölgeye sahip olmalı ve tercihen her mum, bir önceki mumun gövdesinin ortasının üzerinde bir fiyat seviyesinde açılmalıdır. Ancak bu ikinci konu şart değildir.

He ne kadar, Üç Beyaz Asker mum formasyonu, bir düşüş trendinin geri dönmesi suretiyle, bir yükseliş trendinin başlayacağını işaret etse dahi, mum formasyonunu oluşturan mumların fazlaca büyük olması, önemli fiyat yükselişlerine işaret edebilir. Böyle bir durumda, aşırı-alım koşullarının gerçekleşmiş olabileceği ve dolayısıyla trendin yeniden düşebileceği konusunda dikkatli olmak gerekir.