3.5.8. Sabah Yıldızı

Sabah Yıldızı

Sabah Yıldızı (İngilizce: Morning Star), bir düşüş trendinin olası geri dönüşünü belirten bir mum formasyonudur. Akşam Yıldızı mum formasyonunun tersi olan Sabah Yıldızı mum formasyonu, düşüş trendindeki zayıflık konusunda uyarmak olup, tıpkı Akşam Yıldızı mum formasyonu gibi, ortadaki mumun bir “yıldız” olduğu üç mumdan oluşur. Bu mumlardan ilki, göreceli olarak büyük bir gövdeye sahip olan bir düşüş mumudur. İkinci mum, yani yıldız olan mum, ilk mumun kapanış fiyatının altında boşluk bırakarak oluşan küçük gövdeli bir mumdur. Her iki mumun gövdeleri arasındaki bu boşluk, bir yıldızı, bir Doji veya Topaç’tan ayırır. İkinci mumun, ilk mumun gölge seviyesinin altında meydana gelmesi şart değildir. Bununla birlikte, ilk mumun kapanış fiyatı ile gördüğü en düşük fiyat seviyesi olan gölgesi arasında bir yerde de oluşabilir.

Yıldız mum; satıcıların, fiyatı, önceki zaman-aralığının kapanışından çok daha düşük bir seviyeye çekmekte zayıf kaldıklarının ilk göstergesidir. Bu zayıflık, üçüncü mum ile teyit edilmiş olur. Buna göre; üçüncü mumun bir yükseliş mumu olması ve ilk şamdanın gövdesinin üzerinde bir fiyat seviyesinde kapanması, söz konusu düşüş trendinin sonlandığını ve bir yükseliş trendinin başladığını doğrular. Tıpkı Akşam Yıldızı mum formasyonunda da olduğu gibi; eğer üçüncü mum, yıldızın gövdesinin üzerinde boşluk bırakarak açılırsa, oluşan Sabah Yıldızı’nın güvenilirliği çok daha artmış olur. Ancak bu çok sık gerçekleşen bir durum değildir. Öte yandan, özellikle üçüncü mumun üst gölgesinin olmadığı veya çok kısa olduğu durumda, üçüncü mumun gövdesinin, ilk mumun gövdesini aşması, Sabah Yıldızı mum formasyonunun güvenilirliğini çok daha arttırır. İlk mum oluşurken gerçekleşen işlem hacminin, ortalama işlem hacminden az olması ve üçüncü mum oluşurken gerçekleşen işlem hacminin de, ortalama işlem hacminden fazla olması, söz konusu mum formasyonunun güvenilirliğini olumlu yönde etkileyen bir başka etkendir.