3.5.4. Üçlü Dip Formasyonu

Üçlü dip formasyonu, üçlü tepe formasyonunun yükseliş trendindeki karşılığıdır. Buna göre; üçlü dip formasyonu, genellikle bir düşüş trendinin sona erdiğini ve bir yükseliş trendinin başladığını işaret eden bir dönüş formasyonudur. Bu dönüş formasyonu, hemen hemen aynı alçaklıktaki destek seviyesine seviyesine ulaşmış üç ardışık dip ve bu dipleri net bir şekilde biri birinden ayıran hemen hemen aynı düzeyde direnç seviyesine sahip iki zirveden oluşmaktadır. Üçlü tepe formasyonundaki vadilere benzer şekilde, zirvelerin ulaştığı yükseklik, fiyat projeksiyonu amaçları için oldukça önemlidir. Öte yandan, hacim konusu da çok önemlidir. Buna göre; bir üçlü dip formasyonunun daha güvenilir olması açısından, biri birini izleyen her dibin hacminin, bir önceki dipten daha düşük olması tercih edilir.

Giriş Sinyali

Üçlü dip formasyonun, bir yükseliş trendinin başlangıcını belirten bir dönüş formasyonu olması sebebiyle, yalnızca uzun pozisyon açmak, yani alış yapmak için sinyal üretir. Buna göre; fiyatın, üçüncü dipten sekerek, iki zirveden yüksek olanının direnç seviyesine ulaşması ve bu direnç seviyesini kırmak suretiyle, yukarı yönlü yeni bir trend başlatmasıdır. Böyle bir durumda, kırılan direnç seviyesinin hemen altın bir zarar-kes seviyesi belirlemek suretiyle, bir alış işlemi yapılabilir. Ancak diğer formasyonlarda olduğu gibi, söz konusu kırılmaya, hacimdeki önemli bir artışın da eşlik etmesi gerekir. Aksi halde, bu kırılmanın sahte bir kırılma olma ihtimali yüksektir.

Fiyat Projeksiyonu

Üçlü dip formasyonunda fiyat projeksiyonu, ilk dibin tabanı ile direnç seviyesini oluşturan zirvelerin arasında kalan mesafenin, kırılan direnç seviyesine eklenmesi ile hesap edilir. Bununla birlikte; fiyat, artık onun için yeni bir destek seviyesi olmuş olan (kırmış olduğu) önceki direnç seviyesini, aşağı doğru kırmayı test edebilir. Bu test veya testlerde, söz konusu yeni destek seviyesini ihlal ettiği durumlar olabilir. Bu ihlaller; düşük hacimliyse, bir yükseliş trendinin onayını verecektir. Ancak, söz konusu ihlaller, yüksek hacimliyse, dikkatli olunmalı ve hatta işlem kapatılmalıdır.